kk-3
Бұл қолданушы қазақ тілін жағары деңгейде меңгере алады.